Πυροσβεστικα ερμάρια &σταθμοί εργαλείων

Πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλίων και θήκες προστασίας πυροσβεστήρων
Περιγραφή

Πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλίων και θήκες προστασίας πυροσβεστήρων